بایگانی‌های جامعه ایران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : جامعه ایران

نشاط جامعه ایران از نگاه آمار

نشاط و شادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های درونی و عاطفی تعیین‌کننده کیفیت زندگی انسان معاصر است که موجب پویایی و تحرک جامعه و شکوفایی استعدادها شده و به‌عنوان پدیده‌‌ اجتماعی اثرگذار در کاهش آسیب‌ها و مسائل متعدد در سطح خرد و کلان مطرح است. به جهت اهمیت این موضوع، مرکز رصد فرهنگی کشور در پژوهشی بر اساس داده‌های بین‌المللی و پیمایش‌های ملی به واکاوی وضعیت شادی در ایران پرداخته است.

۰۳ آذر ۱۴۰۱

گزارش رسالت از وضعيت سالمندان‌ در ‌ايران

حرمت موي سپيد

هرلحظه آهنگ رشد سالمندي در ايران شتاب مي گيرد و پيش بيني ها حکايت از آن دارد که سالمندان کشور تا سال 1430به بيش از 30 درصد مي رسند. بي ترديد اين اتفاق معادلات را براي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران تغيير خواهد داد.

۲۰ اسفند ۱۳۹۷