بایگانی‌های ثبت شرکت و برند - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ثبت شرکت و برند

راهنمای ثبت شرکت و برند آنلاین در ایران

هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است.

۰۹ آذر ۱۴۰۰