بایگانی‌های ثبت احوال کشور - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ثبت احوال کشور

میانگین فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند در کشور

بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور، میانگین فاصله تولد نخستین فرزند با ازدواج مادرانی که در سال ۱۳۹۷ صاحب فرزند شده‌اند در کل کشور ۳.۷ سال است؛ در این میان یک استان شمالی با ۴.۴ سال، کوردار بیشترین فاصله ازدواج تا نخستین فرزندآوری است!

۱۱ شهریور ۱۳۹۹

اعتبار کارت‌های ملی قدیمی پایان یافت

سخنگوی ثبت احوال کشور از پایان اعتبار کارت ملی قدیمی قبل سال ۹۷ خبر داد و گفت: قرار است سازوکاری برای دارندگان کارت ملی قدیمی اندیشیده و اوراق هویتی موقتی برایشان صادر شود.

۲۵ فروردین ۱۳۹۸