بایگانی‌های تونل انجماد - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تونل انجماد

حفظ کیفیت محصولات غذایی صنعتی با تونل انجماد

منجمد نمودن محصولات با شیوه های قدیمی و بدون تجهیزات پیشرفته باعث افت شدید کیفیت مواد غذایی و کاهش ارزش غذایی آنها می شود و به همین دلیل امروزه برای انجماد مواد غذایی از تونل انجماد استفاده می نمایند که از کاهش کیفیت محصولات غذایی جلوگیری می نماید.

۲۰ مهر ۱۴۰۱