بایگانی‌های تولید مسکن - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تولید مسکن
قیمت‌ها در بازار مسکن هنوز به اندازه کافی کاهش نیافته است؛

نبض کند تولید مسکن

طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز‌ پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایه‌‌‌گذاران در این بازار اشاره داشت.

۲۵ شهریور ۱۴۰۲