بایگانی‌های تولید دام - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تولید دام
وضعیت فعلی اقتصادی بنگاه های تولید دام بررسی شد

ضرورت به‌صرفه‌سازی دامپروری

بررسی صورتمالی شرکت های فعال در حوزه دام نشان می دهد این نوع شرکت‌ها با افزایش زیاد هزینه های عملیاتی مواجه هستند که باعث شده سوددهی آنان به میزان پیش بینی هانباشد، به عنوان مثال شرکت خوراک دام پارس که در زمینه تولید خوراک دام و دان مرغ فعالیت می کند در صورتمالی 6 ماهه خود با افزایش 76 درصدی هزینه های عملیاتی مواجه است، بخش دیگری که باعث فشار بر شرکت شده افزایش 440 درصدی هزینه مالیات بردرآمد است که از مبلغ 116 میلیون تومان به مبلغ 630 میلیون تومان رسیده است.

۲۷ مهر ۱۴۰۱