بایگانی‌های تل ماسه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تل ماسه
رمان تل ماسه هربرت فرانک با پیش‌فرضی بوم‌شناسانه نسبت به غرب آسیا نگاشته شده است

شکست یک منجی

رمان ارباب حلقه‌های جی. آر آر تالکین، سرآغاز فصلی نو و جهانی تازه در عرصه ادبیات داستانی بود. این رمان، بر سبیل حماسه‌سرایی‌های اسطوره‌ای و باستانی همچون آثار هومر یا شاهنامه فردوسی، با استفاده از افسانه‌هایی که در فرهنگ عامه همچون ارواحی سرگردان می‌پلکیدند، یک داستان بلند کاملا منطبق بر اصول رمان‌نویسی ارائه داد.

۱۵ آبان ۱۴۰۰