بایگانی‌های تفاوت ژل و فیلر - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تفاوت ژل و فیلر

تفاوت ژل و فیلر چیست؟

فیلر و ژل مواد منحصربفردی هستند که در صنعت زیبایی جهت اصلاح عیوب پوست مانند چین و چروک یا اسکار مورد استفاده قرار می‌گیرند و بل تزریق این دو ماده می‌توان این عیوب را به طور موقتی رفع نمود. البته ژل و فیلر تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و هرکدام به علت دارا بودن ویژگی‌های خاص خود برای شرایط به خصوصی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۱۶ تیر ۱۴۰۲

تفاوت ژل و فیلر چیست؟

فیلر و ژل مواد منحصربفردی هستند که در صنعت زیبایی جهت اصلاح عیوب پوست مانند چین و چروک یا اسکار مورد استفاده قرار می‌گیرند و بل تزریق این دو ماده می‌توان این عیوب را به طور موقتی رفع نمود. البته ژل و فیلر تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و هرکدام به علت دارا بودن ویژگی‌های خاص خود برای شرایط به خصوصی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

۱۹ فروردین ۱۴۰۲