بایگانی‌های ترافیک تهران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ترافیک تهران

واکنش پلیس به افزایش ترافیک یک هفته اخیر در تهران

رییس پلیس پایتخت با انتقاد از محل برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب در تهران و اشاره به تاثیر آن روی ترافیک شهری گفت: ترافیک بیش از حدی که طی هفته گذشته در تهران ایجاد شد، به علت برگزاری نمایشگاه‌هاست که در عرض کمتر از یک ساعت روی ترافیک کل شهر تاثیر می‌گذارند.

۲۸ مرداد ۱۴۰۱

احتمال لغو طرح پرحاشیه در تهران

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای طرح کاهش آلودگی هوا به اهداف خود نرسیده است،‌ گفت: تصمیم در مورد ادامه اجرای طرح بر عهده شورای عالی ترافیک تهران است.

۱۰ مهر ۱۳۹۸