بایگانی‌های تخصیص ارز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تخصیص ارز
انجمن صنایع لوازم خانگی مطرح کرد

ضرورت تامین ارز برای تعطیل نشدن تولید لوازم خانگی

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی خبر داد که طبق آن تولید کنندگان دیگر نمی‌توانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیر استفاده کنند.

۲۶ تیر ۱۳۹۹