بایگانی‌های تایماز سیدمصطفایی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : تایماز سیدمصطفایی

سیستم بانکی تولید محور، نیاز امروز اقتصاد کشور

این روزها مشخص شدن مسیر حرکت و سیاستگذاری شبکه بانکی کشور از دغدغه های دولت و به خصوص وزارت امور اقتصادی و داریی است و برای گذار از رویکرد گذشته و قرار گرفتن در مسیر تازه تمرکز و البته جسارت بالایی می طلبد.

۱۲ آبان ۱۴۰۰

مطالبات غیرجاری موجود در سیستم بانک ها،پاشنه آشیل شبکه بانکی کشور

همانطور که در یادداشت های گذشته هم اشاره شد، اصلاح نظام بانکی کشور در صدر اولویت های دولت جدید قرار دارد و بناست براساس وعده های داده شده از طرف تیم اقتصادی دولت، در این زمینه چاره اندیشی شود. هماهنگی در حوزه نهادهای اجرایی حوزه اقتصادی کشور با نظام بانکی، اولویتی است که بیش از گذشته نیاز آن احساس شده و نباید تنها برروی کاغذ مطرح شود.

۱۰ مهر ۱۴۰۰

لزوم بازنگری در نقش نظام بانکی کشور در تولید ثروت ملی و احیای کسب و کارها

موضوع نقش و اهمیت بانک ها در ایجاد ثروت ملی و عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اینکه بیش از 90درصد از تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی و نیز خدمات مالی خانواده ها از طریق این سیستم انجام می گیرد نقش حایز اهمیتی در ثبات اقتصادی جامعه دارد.

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

اهمیت بازارهای تجاری شرق برای اقتصاد ایران

اهمیت ژئوپلتیک و منطقه گرایی در جهان امروز بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در منطقه غرب آسیا تلاش دارند تا در سیاست های ملی و فرا منطقه ای خود از این عنصر برای تامین منافع ملی و نیز برقراری و پایداری امنیت ملی خود بهره ببرند.

۱۶ مرداد ۱۴۰۰

صادرات، دروازه رونق تولید داخلی

هدف گذاری در مقصدهای صادراتی و به دست آوردن شرایط مناسب اقتصادی موضوع مهم و ارزشمندی است که نقش بسیار ارزنده ای در رونق تولید و اقتصاد داخلی دارد.

۲۶ تیر ۱۴۰۰

حمایت از تولید ملی؛ سنگ بنای خودکفایی ملی

حکایت حمایت از تولید ملی و استفاده از ظرفیت های داخلی، حکایت تبیین مسیر پیشرفت و تعالی هر کشوری است که در طول سال های اخیر همواره ازسوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۹ خرداد ۱۴۰۰