بایگانی‌های بیکاری معلولان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بیکاری معلولان
حکایت ناتمام حقوق افراد دارای معلولیت و قانون بر زمین‌مانده

اشتغال معلولان، نیازمند توجه دوباره

معلولان بزرگ‌ترین اقلیت و محروم‌ترین گروه به شمار می‌روند که باگذشت حدود پنج سال از تصویب قانونی برای حمایت از آنان، به حقوق خود دست نیافته‌اند. از یک‌سو بی‌توجهی دستگاه‌ها و از سوی دیگر موضوع عدم تخصیص بودجه کافی موجب شده این قانون بسیار آهسته و ناملموس اجرایی شود، اما امسال با حذف ردیف بودجه مربوط به قانون مورد‌نظر، شهروندان معلول سال سختی را پیش رودارند.

۲۶ فروردین ۱۴۰۲

«رسالت» به سراغ درخواست‌های جامعه معلولان از دولت سیزدهم رفته است

قانون جامع حمایت از معلولان در دست‌انداز بی‌توجهی

حق‌وحقوق معلولان و قوانین بر زمین مانده، از آن حکایت‌های ناتمام است و محروميت،حکایت ناتمام دیگری که گريبان تمامی معلولان را بدون تبعيض می‌فشارد.

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

نرخ بیکاری معلولان، سه‌برابر سایر اقشار است؛

بی‌مهری علت بیکاری معلولان

اگر معلول باشید، سه برابر بیشتر ازیک فرد غیر معلول احتمال بیکار بودن و 6 برابر بیشتر احتمال رد شدن بعد از پُر کردن فرم تقاضای کار را دارید.

۲۵ تیر ۱۳۹۹