بایگانی‌های بیمار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بیمار
به ازای حداکثر هر پنج هزار نفر ایرانی، یک پزشک وجود دارد؛

درد کم‌درمان‌گری!

نتایج حاصل از پژوهش‌ها و مشاهدات میدانی گویای آن است که کشور ما با کمبود پزشک مواجه است و پس از مهاجرت  3 هزار پزشک در 10 ماه گذشته، این موضوع محسوس‌تر شده و بعید نیست این کمی و کاستی در سال‌های آینده به قوت خود باقی بماند.

۱۸ بهمن ۱۳۹۹

«رسالت» نگرش کالايی برخی پزشکان به بيماران را تحليل می‌کند؛

کاسبانِ نظام سلامت!

چه روزگار غريبي است؛ روزگاري که متاع مورد معامله، جان انسان‌هاست و به‌تدريج، فرآيند انباشت سرمايه و کالايي‌شدن روابط و ارزش‌ها و حتي رفتارهاي انساني، عرصه را بر يکايک ما تنگ نموده و برخي پزشکان همراه با سرمايه‌داري لجام گسيخته، درد بر درد  مي‌گذارند و بي‌پروا با جان آدم‌ها معامله مي‌کنند .

۰۵ بهمن ۱۳۹۸