بایگانی‌های بیماران مبتلا به ایدز - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بیماران مبتلا به ایدز
چالش‌های مربوط به بیماران مبتلا به ایدز بررسی شد

ایــدز انگ اجتماعی و رنج بیماری

چهار دهه از زمان آغاز شیوع بیماری ایدز می‌گذرد و از زمان پاندمیک شدن آن حداقل بیش از ۷۵ میلیون نفر به این ویروس آلوده شدهاند، بنابراین ایدز تنها یک مشکل بهداشتی نیست، یک مشکل اجتماعی است و به‌لحاظ تفکر سوء حاکم بر جامعه علاوه بر بعد جسمی، از بعد سلامت روانی و اجتماعی نیز وضعیت بیماران را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث بروز مشکلات عدیده ای در فعالیت های مفید بیماران می شود. 

۱۸ آذر ۱۴۰۲