بایگانی‌های بی‌حجابی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بی‌حجابی
نه تاریخ حمله به حجاب منحصر به قانون رضاخان است و نه تاریخ دفاع از حجاب منحصر به قوانین پس از انقلاب

حجاب تشنه نگاه نو

اغلب ما فکر می‌کنیم آنکه حجاب را ممنوع کرد رضاخان بود و پس از آن دیگر کسی به قشر محجبه کاری نداشت. طبق این تصویر در دوره پهلوی اول، حجاب ممنوع بود، سپس حجاب آزاد شد و با وقوع انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی، این بار بی‌حجابی بود که ممنوع شد.

۲۰ تیر ۱۴۰۲