بایگانی‌های بیابان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بیابان
سالانه یک‌میلیون هکتار از اراضی کشور به بیابان تبدیل می‌شوند

هشداری برای پیشروی بیابان در ایران

ایران با بیش از 34 میلیون هکتار بیابان یکی از کشورهای خشک و بیابانی منطقه و جهان محسوب می‌شود. بحران آب در سال‌های اخیر و همچنین افزایش 1 تا 2 درجه‌ای گرمای زمین در ایجاد بیابان‌ها نقش مستقیمی دارد. میانگین بارندگی سالانه کشورمان حدود 250 میلی‌متر است که این مقدار کمتر از میانگین بارندگی آسیا و حدود یک‌سوم میانگین بارندگی سالانه جهان است.

۱۶ اسفند ۱۴۰۱