بایگانی‌های بيمارستان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بيمارستان

بیمه رایگان ۵ دهک اول جامعه/ دارو؛ دومین راه تجارت بعد از نفت

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های بهداشتی و درمانی کشور حدودا ۱۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، توضیحاتی درخصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ارائه کرد.

۳۱ تیر ۱۴۰۲