بایگانی‌های بيروت - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بيروت
چهارمین روز ناآرامی‌ها در لبنان؛

عقب‌نشینی حریری از افزایش مالیات‌ها

ده‌ها هزار لبناني‌ ديروز براي چهارمين روز متوالي در بيروت و ديگر شهرها به اعتراضات خود عليه وضعيت اقتصادي و درخواست براي تغييرات سياسي ادامه دادند. آنها خواهان بازگشايي تمامي مسيرها شدند تا همگان بتوانند به ميادين تحصن و ميدان رياض الصلح در بيروت براي برگزاري تظاهرات اصلي برسند.

۲۹ مهر ۱۳۹۸