بایگانی‌های بورس خودرو - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بورس خودرو
بررسی ابطال معاملات خودروساز جاده مخصوص به بهانه یک بخشنامه:

دعوای ماشین بازی روی جاده بورس کالا

وزارت صمت با توجه به بخشنامه اخیر و  بند اول آن مبنی بر اینکه «حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد 2 هزار دستگاه در هر محصول برای دو شرکت بزرگ خودروساز و برای سایر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان 500 دستگاه است» خواستار ابطال معاملات روز دوشنبه 21آذرماه و چهارشنبه 23آذرماه سال جاری یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی در بورس کالا شده است.

۲۶ آذر ۱۴۰۱