بایگانی‌های برنج خارجی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : برنج خارجی

علت افزایش قیمت برنج خارجی

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران با بیان اینکه قیمت برنج خارجی ۲.۵ برابر سال گذشته شده است گفت: قیمت هر کیلوگرم برنج هندی به ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان رسیده است که با افزایش دوباره قیمت ارز نرخ این محصول نیز افزایش می‌یابد.

۰۴ شهریور ۱۳۹۹