بایگانی‌های برق اظطراری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : برق اظطراری

سیستم برق اضطراری مناسب

بحث خاموشی های ناگهانی به یک مشکل اساسی در کشورمان ایران تبدیل شده است و بسیاری از دستگاه ها حتی یک لحظه هم نباید خاموش شوند و از کار افتادن آنها می تواند موجب صدمه اساسی به تجهیزات، اطلاعات و افراد شود.

۱۸ اسفند ۱۴۰۱