بایگانی‌های بحران اقتصادی اروپا - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بحران اقتصادی اروپا
بحران اقتصادی در اروپا تشدید شده است

روزهای سیاه در قاره سبز

منابع خبری-تحلیلی گفته‌اند بحران انرژی که در نتیجه جنگ اوکراین ایجاد شده اروپا را در معرض «صنعتی‌زدایی» قرار داده است و موجب شده صنعت قاره سبز با «بحران وجودی» مواجه شود.پایگاه پولیتیکو نوشته،کوره‌های شرکت شیشه‌سازی فرانسوی دورالکس بعد از اتمام جنگ جهانی دوم همیشه در کرانه‌های رود لوآر در حال سوختن بوده است؛ اما زمستان امسال در کنار خطوط تولید این شرکت فرانسوی پرنده هم پر نمی‌زند و این شرکت دیگر حتی یک قطعه شیشه هم تولید نمی‌کند.

۲۹ دی ۱۴۰۱