بایگانی‌های بت احوال - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بت احوال
رئیس سازمان ثبت احوال کشور:

درخواست کارت ملی و تغییرنام الکترونیک شد

هاشم کارگر گفت: در درگاه خدمات الکترونیکی ثبت احوال، خدماتی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

۰۴ شهریور ۱۴۰۱