بایگانی‌های باغ وحش - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : باغ وحش
باغ‌وحش‌ها مراکزی برای تجارت و آزار حیوانات

باغِ وحشت!

به راستی در باغ‌وحش‌ها چه می‌گذرد و بر سر حیوانات زبان بسته که از سر ناچاری در آن قفس‌های تنگ و تار اسیرند، چه می‌آید؟ خبرهایی که گاه از این اردوگاه‌های مرگ به بیرون درز می‌کند، حزن‌آور و ناامید‌کننده است و به رغم تلاش برای پنهان کاری، خیلی زود صحت و اصالت آن اخبار تأیید می‌شود.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱