بایگانی‌های بازی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بازی
کژ کارکردها و پیامدهای منفی بخشی از حقیقت بازی و امری گریزناپذیرند

بازی‌های رایانه‌ای چگونه با ما بازی می‌کنند؟

بازی‌های رایانه‌ای به بخشی حذف‌ناپذیر در زندگی بسیاری از کودکان و فرآیند یادگیری ‌آن‌ها تبدیل شده است. در همین حال، کژکارکردهایی چون کاهش دلبستگی کودک به فرهنگ بومی، ترویج خشونت و بزهکاری، اعتیاد سایبری، توجیه رفتار امپراطوران قدرت و منافع کمپانی‌های ساخت گیم را نمی‌توان انکار کرد.

۰۵ بهمن ۱۴۰۱

حوزه ویدئوگیم بعد از اینترنت، مهم‌ترین حوزه رسانه‌ای در عصر حاضر است

ویدئوگیم رسانه امروز

فعالان حوزه ویدئوگیم، از ترجمه این عنوان به بازی شاکی‌اند. در این مورد تا حد زیادی حق با آن‌هاست. بازی عنوانی بسیار کلی است و از چوگان گرفته تا یه قل دوقل و گرگم به هوا را شامل می‌شود. علاوه‌بر این بار معنایی چندان مثبتی ندارد و یادآور غفلت و اتلاف وقت است. برای سنین کودکان یا نهایتا نوجوانان کاربرد دارد و استعمال آن برای بزرگسال، حاوی نوعی توهین و تحقیر است

۰۱ آبان ۱۴۰۱