بایگانی‌های بازنشستگان کارگری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بازنشستگان کارگری
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران:

افزایش هزینه‌ها، بازنشستگان را‌‌ به شغل دوم کشانده است

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران به تشریح افزایش هزینه‌های بازنشستگان کارگری پرداخت و با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به معیشت این قشر به خبرنگار‌ «رسالت» بیان کرد: در مقام کانون بازنشستگان تنها انتظارمان این است که قوانین مصوب شده، اجرایی شود.

۱۸ مهر ۱۴۰۲