بایگانی‌های بارداری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : بارداری
از بارداری‌های پرهزینه تا سیسمونی‌های لاکچری

موانع فرهنگی سدی در راه فرزندآوری

ایران ما، روزهای جوانی اش را سپری کرده و تا سالمندی، راه درازی در پیش ندارد. ایران ما در 30 سال آینده پیر می شود و اگر فرصت هفت ساله پنجره جمعیتی برای اصلاح الگوی فرزندآوری را از دست بدهد، ابر بحران جمعیت رخ می دهد، بحرانی که با هیچ یک از مصائب تاریخ کشور قابل مقایسه نیست، حال اینکه عوامل محدود کننده و بدعت های پرهزینه، مسیر فرزندآوری را ناهموارتر کرده است. مسئله ای که نشان دهنده تغییر سبک زندگی و فرهنگ‌سازی اشتباه است. 

۱۲ مهر ۱۴۰۱

«رسالت» در گفت‌و گو با صاحب‌نظران، پیامدهای «بارداری جانشین» را بررسی می‌کند؛

مصائب رحم اجاره‌ای

گاهي لايه هاي پيدا و پنهان جامعه؛ آبستن اتفاقات عجيبي است؛ زني، با اجاره دادن تکه اي از بدنش، جنين زوجي نابارور را پرورش مي دهد تا در ازاء دريافت پول، چندصباحي زيربار هزينه ها، خم به ابرويش نيايد.

۲۷ مرداد ۱۳۹۸