بایگانی‌های ایمان زنگنه - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ایمان زنگنه
ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران :

دولت باید در بخش‌های غیر استراتژیک صنایع را به بخش خصوصی واگذار کند

ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: تلقی اشتباهی از واژه حمایت در اقتصاد شکل گرفته است. گاه حمایت نسبت به پاره‌ای از صنایع داریم که نوپا هستند و در حالت نوزایی قرار دارند. چنین صنایعی نیازمند حمایت در قالب اعتبارات و خرید محصولات هستند تا سرپا بایستند و مستقر شوند. به سبب تولید محصولات مهم در صنایع نوپا، د‌ولت نیز حاضر به هزینه است تا چنین صنایعی شکل‌ بگیرد. 

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران:

رفع ابهامات اقتصادی به کاهش نرخ ارز کمک خواهد کرد

ایمان زنگنه،عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل مؤثر بر‌ نوسان نرخ ارز پرداخت و اظهارکرد: به منظور بررسی عوامل مؤثر در نوسان نرخ ارز ابتدا باید به نقش متغیر ارز بپردازیم تا پس از آن به عنوان یک دارایی درباره آن سخن بگوییم و مبرهن شود که قیمت حال حاضر متعادل یا غیر متعادل است. 

۱۶ بهمن ۱۴۰۱