بایگانی‌های ایران اینترنشنال - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : ایران اینترنشنال
تلویزیون تروریستی «ایران اینترنشنال» مدخلی برای ورود پول عربستان به غرب است

تروریسم رسانه‌ای سعودی‌

وقتی از اقدامات ضدایرانی دولتی همچون عربستان سخن گفته می‌شود، نباید اینطور پنداشت که عربستان یک بازیگر مستقل در منطقه غرب آسیاست؛ وجهه‌ای که خود دولت سعودی ولع زیادی برای کسب آن دارد. عربستان گاو شیرده است؛ دولتی که از خود هیچ اراده‌ای برای بهره‌برداری از منابعش ندارد؛ همچون گاوی که بی‌تفاوت می‌ایستد تا دوشیده شود.

۲۴ مهر ۱۴۰۱

محدودیت‌های قانونی علیه «ایران اینترنشنال»

در پی رصدهای اطلاعاتی و امنیتی با توجه به ماهیت تروریستی، براندازانه و تجزیه طلبانه شبکه سعودی-صهیونیستی ایران اینترنشنال، محدودیت‌های قضایی و حقوقی در مورد اموال عناصر موثر و کلیدی این شبکه اعمال شده است.

۰۵ آذر ۱۳۹۸