بایگانی‌های اکوتوریسم - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اکوتوریسم
صرف استفاده از پیشوند «اکو» برای گردشگری نمی‌تواند از محیط زیست حفاظت کند

اکوتوریسم پایداری محیط زیست یا سبزشویی؟

امروزه اکوتوریسم واژه‌ای آشنا برای عموم جامعه و به طور خاص، فعالین بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی است. این واژه اگرچه تعاریف متعددی دارد؛ اما در تمام این تعاریف، برخی مفاهیم به طور مشترک وجود دارند.

۰۹ دی ۱۴۰۲