بایگانی‌های اورژانس تهران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اورژانس تهران
سرپرست مرکز اورژانس تهران خبر داد

کمبود نیروی انسانی در اورژانس جدی است

سرپرست مرکز اورژانس تهران با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در اورژانس پایتخت کاملا احساس می‌شود و به علت کمبود نیروی انسانی برخی از پایگاه‌ها تعطیل شده است، گفت: اگر در سال کمتر از ۵۰۰ نیروی بومی برای تهران تربیت کنیم مطمئنا دو یا سه سال بعد به بن بست بسیار جدی خواهیم رسید.

۰۶ آذر ۱۴۰۰