بایگانی‌های اوراق نفتی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اوراق نفتی

توقف فروش اوراق سلف نفتی

چند روزی است موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت در محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده و درباره اجرا و کم و کیف آن اماواگرهایی مطرح‌شده است. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس روز گذشته از بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون مزبور خبر داد.

۲۷ مرداد ۱۳۹۹