بایگانی‌های اوباش - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اوباش
تأثیرات گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و تشدید مجازات مجرمان در کاهش پدیده زورگیری

ضرورت مقابله با زورگیری

صدای جیغی که ناگهان در خیابان به هوا بلند می‌شود، فریادی که در نقاط خلوت و یا پرهیاهوی شهر گم می‌شود و چاقوکش‌ها و قمه‌به‌دستانی که عربده‌کشان در شهر می‌چرخند، همگی از پدیده‌ کیف‌قاپی و زورگیری خبر می‌دهند. هیچ رحم و عذاب وجدانی هم در کار نیست و مقاومت در مقابل آنها مساوی است با جراحت و یا مرگ! این پدیده در شهرهای بزرگ روندی صعودی دارد و از آنجایی که حمله زورگیران از تهدید با چاقو و قمه‌کشی به استفاده از انواع سلاح‌های گرم و سرد در منظر عام رسیده؛ این ماجرا ابعاد تلخ‌تری پیدا کرده، موضوعی که نشان‌دهنده شدت یافتن بی‌پروایی عاملان این نوع جرائم است.

۲۹ شهریور ۱۴۰۱