بایگانی‌های انتخابات الکترونیکی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : انتخابات الکترونیکی
محمد محمودی شاه‌نشین در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد:

احتمال برگزاری انتخابات الکترونیک در سال ۹۸

الکترونيکي شدن انتخابات از اتفاقاتي است که با نزديک شدن به انتخابات مجلس، رياست جمهوري يا شوراي شهر و روستاها موضوعش داغ مي‌شود.

۰۳ دی ۱۳۹۸