بایگانی‌های امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی
فرمانده کل ارتش تاکید کرد

نیروهای مسلح همواره باید در اوج آمادگی و قدرت باشند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح، یک ملت و مجموعه ای از آن‌هایی که قرار است از آرمان‌ها و تمامیت ارضی و استقلال و ناموس و کیان ملت دفاع کنند باید همواره در اوج قدرت و آمادگی باشند.

۰۴ دی ۱۴۰۲