بایگانی‌های امیر سرتیپ حاتمی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : امیر سرتیپ حاتمی
امیر حاتمی در اجلاس وزرای دفاع در هند:

نظامی شدن اقیانوس هند ناشی از نقشه شوم قدرت‌های استعمارگر است

وزیر دفاع گفت: ایران از نظامی شدن این منطقه استقبال نمی‌کند و از رقابت‌های غیرسازنده تسلیحاتی و انباشت تسلیحات و تبدیل شدن منطقه به زرادخانه تسلیحاتی نگران است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

وزیر دفاع: هر اقدامی در جهت خودکفایی، گامی مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی است

وزیر دفاع گفت: هر اقدامی در راستای خودکفایی، گامی مهم و اساسی در پیشبرد اهداف اقتصادی، غرور ملی، اعتماد به نفس ملی و افزایش انسجام اجتماعی محسوب می شود و سایر صنایع و دستگاه ها نیز می توانند با تغییر نگاه، روش و اصلاح فرایندها عزم خود را برای قطع هرگونه وابستگی جزم کنند.

۱۵ مهر ۱۳۹۹

وزیر دفاع:

شهید چمران پایه گذار صنعت دفاعی بود

وزیر دفاع گفت: صنعت دفاعی ما امروز به نقطه‌ای از بالندگی، پیشرفت و خود اتکایی رسیده و دشمن نیز از این قدرت دفاعی و قطع وابستگی و اقتدار نظامی بخصوص در حوزه توانمندی موشکی سخت در هراس است.

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

امیر حاتمی:

دشمن را غافلگیر می‌کنیم

وزیر دفاع گفت: امروز به نقطه‌ای رسیدیم که نه تنها غافلگیر نمی‌شویم بلکه دشمن را در مرحله تصمیم‌گیری دچار غافلگیری کرده و با اراده خود راهبرد و استراتژی تعیین می‌کنیم.

۲۶ آذر ۱۳۹۸