بایگانی‌های امیرسعید ایروانی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : امیرسعید ایروانی

ایروانی: مدعیان دفاع از حقوق بشر پذیرای پناهندگان افغانستانی باشند

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ایران و سایر همسایگان نباید تمام مسؤولیت پذیرش پناهجویان افغان را بر عهده بگیرند. بر اساس اصل مسئولیت مشترک، کشورهای دیگر، به ویژه مدعیان حمایت از حقوق بشر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران، باید پناهندگان را بپذیرند.

۳۰ آذر ۱۴۰۱