بایگانی‌های امتحان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : امتحان

راهکاری های عملی کاهش استرس قبل امتحان

اجازه دهید با شما دانش‌آموزان عزیز راحت صحبت کنیم و به دور از هر گونه پیچیدگی این تعریف را برای شما شرح دهیم. استرس امتحان همان فشاری است که به صورت جسمی و روانی قبل از امتحانات احساس می‌کنید و مانع از عملکرد کامل شما سر جلسه می‌شود. بهتر است این فشار را کم کنید تا بتوانید با تمرکز بالا مشغول درس خواندن شوید و به آسانی از پس امتحان برآیید.

۱۶ خرداد ۱۴۰۲