بایگانی‌های افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
جمعیت چند میلیون نفری بازنشستگان در انتظار افزایش و همسان‌سازی حقوق خود هستند

چالش دولت با مطالبات بازنشستگان

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که طی چندسال اخیر همواره در صدر اخبار و مطالبه‌گری‌ها قرار داشته است. علی‌رغم اعلام و پرداختن بسیار به این موضوع اما ر‌وند اجرایی و اقدام مثمرثمری عاید بازنشستگان جامعه نشده است.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

وضعیت افزایش «حقوق» بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این پرسش که «آیا متناسب سازی حقوق‌ها برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال آینده نیز اجرا و حقوق بازنشستگان افزایشی خواهد داشت؟» گفت: متناسب سازی یا همسان سازی حقوق‌ها، در یکی دو سال اخیر اجرا شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۰