بایگانی‌های اعتراضات مردمی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اعتراضات مردمی
چرایی تبدیل برخی از اعتراضات مردمی به اغتشاش در کشور بررسی شد

اعتراض سازنده، نیازمند افزایش سواد رسانه‌ای

طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است.» براساس این اصل، تجمع و راهپیمایی، یک حق اساسی برای مردم در نظر گرفته شده و مردم حق دارند از مدنیت و حقوق شهروندی خود دفاع کنند و می‌توانند بدون تخریب اموال عمومی و اقدامات مسلحانه، اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند و دولت هم موظف است بسترهای لازم را برای آشنایی مردم با حقوق شهروندی فراهم سازد.

۰۴ مرداد ۱۴۰۰