بایگانی‌های اسکان نوروزی فرهنگیان - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اسکان نوروزی فرهنگیان

جزئیات اسکان نوروزی فرهنگیان

مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان از 9 اسفند امسال خبر داد.

۳۰ بهمن ۱۳۹۸