بایگانی‌های اسکار - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اسکار

نامزدهای اسکار از نگاه منتقدان

۱۰فیلمی که امسال برای کسب عنوان بهترین فیلم اسکار رقابت می‌کنند، مسیرهای متفاوتی را پیموده‌اند تا به اینجا برسند:

۲۲ اسفند ۱۴۰۱