بایگانی‌های استانداري تهران - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : استانداري تهران
وزیر کار و رفاه:

۱۴ میلیون نفر در کشور شغل “شایسته‌ای” ندارند

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور ۱۴ میلیون تن از شغل شایسته‌ای برخوردار نیستند، حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل غیر رسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد، همچنین افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیستند.

۱۷ فروردین ۱۴۰۱