بایگانی‌های احمد وحیدی - صفحه ۵ از ۵ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : احمد وحیدی

وزیر کشور: تنظیم بازار یکی از اقدامات جدی دولت است

وزیر کشور با بیان اینکه تنظیم بازار یکی از اقدامات جدی دولت است، گفت: امروز دولت و رئیس جمهور با همه توان به دنبال رفع مشکلات هستند، در بحث کرونا؛ کنترل بازار در سیمان و فولاد توفقیقات مناسبی به دست آمده است.

۲۰ آبان ۱۴۰۰