بایگانی‌های احساسات دوران کودکی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : احساسات دوران کودکی

۶ نتیجه منفی نادیده گرفتن احساسات دوران کودکی

شما از دوران کودکی عبور کرده اید اما تاثیرات آن دوران مهم را همچنان با خود همراه دارید ، برخی از رفتارهای شمای بزرگسال ثابت می کند که نادیده گرفتن احساسات در کودکی را تجربه کرده اید.

۱۴ آبان ۱۴۰۱