بایگانی‌های اجلاس گروه ۲۰ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اجلاس گروه 20
کشورهای مولد بحران در جهان گرد هم آمدند

نمایش تکراری غربی‌ها در گروه ۲۰

 اجلاس گروه 20 در حالی در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد  که وعده‌های تکراری کشورهای غربی در این نشست، منجر به کسالت افکار عمومی دنیا شده است.سال‌هاست آمریکا و اعضای اروپایی گروه 20 وعده‌هایی ازجمله مواجهه با بحران‌های جمعی در جهان و مقابله با بحران اقتصادی در نظام بین‌الملل را مطرح کرده‌اند اما ازآنجاکه خود اصلی‌ترین عوامل مولد این بحران‌ها هستند، قطعا قدرت مواجهه با آن‌ها را ندارند. 

۱۰ آبان ۱۴۰۰