بایگانی‌های اتلتیکو مادرید - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : اتلتیکو مادرید
یادداشتی در باب پیوند فرهنگ و فوتبال

اتلتیکو چموش مثل فرهنگ

فرهنگ پدیده عجیبی است. نمی‌توان درست تعریفش کرد، مثل جامعه یا روان یا حقوق و یا دیگر مقولاتی که رشته‌های دانشگاهی برای‌شان وضع شده. تابه‌حال نشنیده‌ایم بگویند «فرهنگ‌شناسی». یا کمتر شنیده‌ایم.

۰۷ شهریور ۱۴۰۰