بایگانی‌های آیت‌الله میرباقری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : آیت‌الله میرباقری
اقدام ریشه‌ای جهت اصلاح پوشش تنها از رهگذر اصلاح الگوی توسعه و پیشرفت ممکن است

پوشش؛ ثمره درخت تمدن و توسعه

یکی از دقت‌هایی که در این روزها بر رسانه‌های طرفدار ایران و نظام لازم است، شناخت خاکریز مقاومت است. باید متوجه باشیم امروز چه چیز در خطر است و از چه باید دفاع کرد. مسئله‌شناسی وضعیت حجاب و آسیب‌شناسی شیوه‌های مقابله با آن و کلیه مطالعات پیرامون آن، امری لازم است اما در این روزها، حجاب به خودی خود مسئله نیست، بلکه بهانه است.

۲۶ مهر ۱۴۰۱