بایگانی‌های آندوسکوپی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : آندوسکوپی

آندوسکوپی دیسک کمر

عمل آندوسکوپی دیسک کمر روش نوینی برای درمان دیسک کمر است که توسط فوق تخصص درد انجام می شود. این عمل بعنوان عمل بسته دیسک شناخته می شود و همانند عمل باز ، جراحت گسترده و یا عوارض شدید ندارد و بیمار با پای خود همان روز عمل مرخص خواهد شد.

۱۰ فروردین ۱۴۰۲