بایگانی‌های آزمون دکتری - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : آزمون دکتری

کرونا و مسئله عدم قطعیت

روز گذشته، برای بار دوم، زمان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری سال 99جابه‌جاشده و نزدیک به یک ماه به تعویق افتاد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹